Vad kan man behandla med ljusterapi?

Ljusterapi är en naturlig behandling som visat sig kunna vara effektiv mot besvär med såväl
depression och nedstämdhet, som trötthet och vissa hudåkommor. Idén bakom ljusterapi
bygger bl a på att stimulera de receptorer och hormoner i hjärnan som är beroende av ljus för
att fungera optimalt – och som t ex styr hur pigg eller trött man känner sig, hur humöret ligger
till och hur energinivån upplevs i allmänhet.