Hur starka är lamporna som används?

Tanken med ljusterapi är att försöka skapa ett ljus som så långt det är möjligt liknar det
naturliga dagsljus man får från solen. Lamporna behöver således vara ganska starka.
Vanligen arbetar man med så kallat fullspektrumljus med en styrka på ungefär 2500-10 000
lux, som ger samma typ av breda ljusspektrum som solen.