Hur många behandlingar krävs för att det ska ge någon effekt?

En del märker av en effekt redan efter ett par gånger, medan andra kräver fler behandlingar –
och så finns det de som inte alls tycker att det fungerar, oavsett antal behandlingstillfällen.
Det är viktigt att känna till att alla är olika och behovet av ljusterapi kan således skilja sig
väldigt mycket från person till person.