Hur fungerar ljusterapibehandling rent praktiskt?

Behandlingen ges oftast i korta sessioner på ungefär 15-45 minuter och upprepas i regel en
eller ett par gånger i veckan tills man kan se en effekt. Oavsett metod är det allra viktigaste att ögonen
hålls öppna under hela behandlingen, eftersom det är då ljuset får en chans att verkligen nå
ögonbottnarna – som i sin tur har receptorer direkt kopplade till de områden i hjärnan som
styr vårt humör och vår vakenhetsgrad.