Finns det risk för några biverkningar?

Ljusterapi har genom åren visat sig vara en mycket trygg och skonsam behandling med
väldigt få risker. Man ska dock vara försiktig med att sitta alltför nära ljuset då det lätt kan
orsaka irritation i ögonen med t ex sveda och klåda.