För en ljusare vardag

Allt om ljusterapi i vår bloggBehandlingen ges oftast i korta sessioner på ungefär 15-45 minuter och upprepas i regel en
eller ett par gånger i veckan tills man kan se en effekt. Oavsett metod är det allra viktigaste att ögonen
hålls öppna under hela behandlingen, eftersom det är då ljuset får en chans att verkligen nå
ögonbottnarna – som i sin tur har receptorer direkt kopplade till de områden i hjärnan som
styr vårt humör och vår vakenhetsgrad.Eftersom ljusterapi är tänkt att stimulera nivåerna av det hormon som styr vår vakenhetsgrad
och kickar igång vår ämnesomsättning – kortisol – rekommenderas det att man behandlas
någon gång under morgontimmarna eller förmiddagen. Det är nämligen då kortisolnivåerna
naturligt sett ska vara på topp. Genomgår man istället behandlingen sent på eftermiddagen
eller kvällen, riskerar man att störa nivåerna av melatonin – alltså det hormon som gör oss
sömniga på kvällen – och man kan då få svårt att sova.Tanken med ljusterapi är att försöka skapa ett ljus som så långt det är möjligt liknar det
naturliga dagsljus man får från solen. Lamporna behöver således vara ganska starka.
Vanligen arbetar man med så kallat fullspektrumljus med en styrka på ungefär 2500-10 000
lux, som ger samma typ av breda ljusspektrum som solen.Ljusterapi är en naturlig behandling som visat sig kunna vara effektiv mot besvär med såväl
depression och nedstämdhet, som trötthet och vissa hudåkommor. Idén bakom ljusterapi
bygger bl a på att stimulera de receptorer och hormoner i hjärnan som är beroende av ljus för
att fungera optimalt – och som t ex styr hur pigg eller trött man känner sig, hur humöret ligger
till och hur energinivån upplevs i allmänhet.