Vanliga frågor och svar

Få svar på dina frågor om ljusterapi, produkten, köp och leverans

Många har säkert hört talas om ljusterapi men är inte riktigt säkra på vad det faktiskt är och
hur det fungerar. Här kommer därför några av de vanligaste frågorna kring ljusterapi som
behandlingsform, hur det går till och vad som kan vara bra att tänka på.

Vad kan man behandla med ljusterapi?

Ljusterapi är en naturlig behandling som visat sig kunna vara effektiv mot besvär med såväl
depression och nedstämdhet, som trötthet och vissa hudåkommor. Idén bakom ljusterapi
bygger bl a på att stimulera de receptorer och hormoner i hjärnan som är beroende av ljus för
att fungera optimalt – och som t ex styr hur pigg eller trött man känner sig, hur humöret ligger
till och hur energinivån upplevs i allmänhet.

Hur många behandlingar krävs för att det ska ge någon effekt?

En del märker av en effekt redan efter ett par gånger, medan andra kräver fler behandlingar –
och så finns det de som inte alls tycker att det fungerar, oavsett antal behandlingstillfällen.
Det är viktigt att känna till att alla är olika och behovet av ljusterapi kan således skilja sig
väldigt mycket från person till person.

Hur starka är lamporna som används?

Tanken med ljusterapi är att försöka skapa ett ljus som så långt det är möjligt liknar det
naturliga dagsljus man får från solen. Lamporna behöver således vara ganska starka.
Vanligen arbetar man med så kallat fullspektrumljus med en styrka på ungefär 2500-10 000
lux, som ger samma typ av breda ljusspektrum som solen.

Finns det risk för några biverkningar?

Ljusterapi har genom åren visat sig vara en mycket trygg och skonsam behandling med
väldigt få risker. Man ska dock vara försiktig med att sitta alltför nära ljuset då det lätt kan
orsaka irritation i ögonen med t ex sveda och klåda.

När är bästa tiden för att genomgå ljusbehandling?

Eftersom ljusterapi är tänkt att stimulera nivåerna av det hormon som styr vår vakenhetsgrad
och kickar igång vår ämnesomsättning – kortisol – rekommenderas det att man behandlas
någon gång under morgontimmarna eller förmiddagen. Det är nämligen då kortisolnivåerna
naturligt sett ska vara på topp. Genomgår man istället behandlingen sent på eftermiddagen
eller kvällen, riskerar man att störa nivåerna av melatonin – alltså det hormon som gör oss
sömniga på kvällen – och man kan då få svårt att sova.

Hur gammal måste man vara för att behandlas med ljusterapi?

Idag finns ingen bestämd åldersgräns för ljusterapi, men merparten av de som behandlas är i
vuxen ålder. Är du under 18 år eller har ett barn som du tror skulle vara hjälpt av att testa
ljusbehandling, är det alltid bäst att höra sig för med en läkare en först.

Hur fungerar ljusterapibehandling rent praktiskt?

Behandlingen ges oftast i korta sessioner på ungefär 15-45 minuter och upprepas i regel en
eller ett par gånger i veckan tills man kan se en effekt. Oavsett metod är det allra viktigaste att ögonen
hålls öppna under hela behandlingen, eftersom det är då ljuset får en chans att verkligen nå
ögonbottnarna – som i sin tur har receptorer direkt kopplade till de områden i hjärnan som
styr vårt humör och vår vakenhetsgrad.