Bygger man upp D-vitamin genom ljusterapi?

Bygger-man-upp-D-vitamin-genom-ljusterapi-1200x800.jpeg

Under vinterhalvåret gör ljusterapi människor piggare och gladare samtidigt som denna tillförsel av ljus hjälper kroppen att fylla på med den livsviktiga antioxidanten vitamin-D. Under den nordiska vintern är det lätt att man får för lite ljus, vilket leder till att tallspottkörteln inte stänger av sin produktion av melatonin på morgonen. Detta leder i sin tur ofta till oönskade effekter som depressioner, minskad aptit eller viktökning. Ett annat mycket allvarligt problem som kan ge stora negativa hälsoeffekter är att för lite dagsljus drastiskt minskar produktionen av D-vitamin. Detta minskar i sin tur omsättningen av kalcium och fosfor i kroppen. Vitamin D3 bildas genom att man exponerar huden för ultraviolett belysning som i sin tur omvandlas till D-vitamin i levern och njurarna.

Ljusterapi ger samma positiva effekter som naturligt solljus

Många människor som bor på nordliga breddgrader lider brist på D-vitamin under årets mörkaste månader. Ljusterapilampa i form av ultraviolett belysning fungerar på samma sätt som vanligt solljus ute och gör att kroppen kan fylla på med D-vitamin. Vid ljusterapi använder man sig av så kallade solsimulatorer, vilka har till uppgift att återskapa hela det spektrum av solljus som man under den ljusare delen av året normalt kan tillgodogöra sig av genom att vistas ute i solen. Solens UV-ljus består av två olika sorters ljus, UVA-strålar och UVB-strålar. Det solljus som framställs genom solsimulatorer reducerar den skadliga nivån av UVA-strålar, som är den skadliga delen av solljuset när man solar ”naturligt”.

Beställ SunUp Ljusterapilampa ->>

Solljus utan hälsorisker

När man solar genom solsimulatorer kan man alltså sola och även tillgodogöra sig av D-vitamin utan hälsorisker. Det är alltså inte samma sak som när man solar i exempelvis solarium. Traditionella solarier utstrålar nämligen endast UVA-strålar som är den skadliga strålningen. UVA ger visserligen huden pigment, men har även många kända skadeverkningar och kan till och med bryta ned det D-vitamin som finns i kroppen. UVB-strålarna behövs däremot för hudens förmåga att producera D-vitamin. På nordliga breddgrader, som exempelvis hos oss i Sverige, står inte solen tillräckligt högt under en stor del av året. Vi har därför bara i princip perioden mellan augusti och maj på oss för att få nytta av de välbehövliga UVB-strålarna. Forskningen visar att man för att må riktigt bra behöver vistas i det naturliga solljuset utomhus som UVB-strålarna ger under 20 minuter per dag. Detta motsvarar 55 minuters daglig solning genom solsimulatorer. Dessa 55 minuter motsvarar 20 minuter naturligt solljus under dagens ljusaste timmar mitt i sommaren.

Många värdefulla hälsoeffekter med ljusterapi

Många av dem som använder sig av solljusterapi upplever att de får en omedelbar effekt direkt efter sitt första solpass. Rekommendationerna är dock att regelbunden solljusterapi ger störst hälsoeffekter. När huden exponeras för den positiva UVB-strålningen kan kroppen bilda D-vitamin som i sin tur hjälper kroppen att ta upp kalcium i tarmen. Detta är nödvändigt för kroppens förmåga att bygga upp, men också för att kunna bibehålla ett starkt skelett. Brist på D-vitamin kan enligt forskning orsaka såväl depressioner, trötthet, ett ökat sömnbehov och ett ökat sug efter sötsaker, samt allvarliga hälsotillstånd som hjärtsjukdomar och ett sämre immunförsvar. Terapin kan även ha effekt vid pågående depressioner och mot vissa hudsjukdomar. Ny forskning visar även på samband mellan brist på D-vitamin och ett flertal olika slags cancerformer. D-vitaminbrist är svår att diagnostisera för läkare eftersom bristen i sig inte ger några tydliga symtom. De som använder sig av solljusterapi drabbas även mer sällan av depressioner och nedstämdhet.

Ökat intresse för ljusterapi

Allt fler känner av den positiva effekt som ljusterapi ger och intresset för denna behandling har ökat under de senaste åren. Många människor som använder sig av ljusterapi blir både gladare och piggare eftersom solljusbehandlingen fyller på med D-vitamin och stärker immunförsvaret samtidigt som den även gör att man stressar ner och kan koppla av. För att få ut bästa möjliga effekt av sin ljusterapi ska man göra behandlingen under morgontimmarna. Då är man som mest mottaglig eftersom det hormon som ljuslamporna påverkar ännu finns kvar i kroppen vid den här tiden på dygnet.

Läs mer om Ljusterapi i vår blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *