Artificiellt ljus som liknar dagsljus

ljusterapi-pensionar-ljusbehandling-med-sunup-1200x800.jpg

Målet med ljusterapi är att, med hjälp av en särskild lampa eller ett lysrör, exponera patienten för något som till så stor del som möjligt liknar dagsljus. Ljuset ska därför vara starkt, traditionellt sett har man siktat på en nivå av ungefär 2500 lux uppmätt nära mottagarens ansikte. På vissa platser, till exempel i USA och Kanada har man dock på senare tid ofta ökat ljusstyrkan till ungefär 10 000 lux, men då dragit ner på behandlingens längd, från ett par timmar till cirka 30 minuter. Detta kan jämföras med ljuset en vanlig sommardag, som utomhus ligger på ungefär 50 000 till 100 000 lux.

Ljusbox vs. ljusrum

Ljusterapi kan utföras på olika sätt, antingen genom att använda en ljusbox, eller genom att patienten sitter i ett så kallat ljusterapirum. En ljusbox fungerar på så vis att mottagaren placerar sig direkt framför en skärm av lysrör, medan ett ljusrum behandlar med ett mer reglerat och indirekt ljusflöde. I Sverige är det mest vanligt med ljusterapirum, och dessa finns på ett antal sjukhus i landet. Väggarna i ett ljusterapirum ska vara vita, golvet ska vara ljust, och patienten ska vara klädd i vita kläder. Något som talar för användning av ljusrum är att flödet av ljus tillförs på en konstant nivå under hela behandlingen.

Speciellt framtagna fullspektrumlysrör

De lysrör som vanligtvis används vid ljusterapi avger ljus med hög färgtemperatur och bra spektralfördelning. Ljus med hög färgtemperatur motsvarar dagsljuset en dag när vädret är fint och himlen fri från moln. En ljuskällas spektralfördelning beskriver i sin tur ljusets styrka inom olika våglängder. Den här typen av lysrör brukar kallas fullspektrumlysrör eller, helt enkelt, dagsljuslysrör. I ett ljusterapirum är fullspektrumlysrör riktade uppåt och mot väggarna, snarare än direkt mot patienten. Lysrörens vinkling bidrar på så vis till att ge ett jämnt ljusflöde i rummet.

LED-lampor bäst lämpade

Generellt sett kan man säga att LED-lampor är bäst lämpade för att skapa ljus som liknar det naturliga dagsljuset. Kortvågiga LED-lampor används bland annat vid så kallad blå ljusterapi, som är till för att behandla den inflammatoriska hudsjukdomen plackpsoriasis. Behandlingen har fått sitt namn av att ljuset lampan ger ifrån sig uppfattas som blått av våra ögon, på grund av de korta ljusvågorna. Blå ljusterapi är särskilt skonsam mot huden eftersom ljuset varken innehåller UVA- eller UVB-strålar. Ljusbehandlingen hjälper till att sätta igång naturliga processer i huden som motverkar inflammationen och saktar ner överproduktionen av hudceller.

Tidpunkten kan ha betydelse

Viss forskning tyder på att ljusterapi är allra mest effektiv mot årstidsrelaterad depression när behandlingen ges på morgonen. Det finns å andra sidan studier som indikerar att vissa personer får bäst effekt av ljusterapi som utförs på kvällen. I Sverige är det vanligt att behandlingen sker på morgonen, antingen någon gång mellan klockan 6.00 och 9.30, eller mellan klockan 09.30 och 12.00. Det förekommer dock även att patienter får ljusterapi mellan 16.30 och 20.00. Behandlingen tar i regel två timmar, och om mottagaren lider av depression är det vanligt att personen får gå på ungefär 7-10 sessioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *